Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
MATERIELL
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Om oss

NOORSI – Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse "Kunnskap gir trygghet"

 

Vår historie startet i 1990 med et par ildsjeler som drev med truckopplæring, med kun en truck og noen få truckførerkurs. Hensikten var å videreformidle god kunnskap om bruk og ikke minst sikkerhet for å hindre skader og tap av menneskeliv. Det er her slagordet «Kunnskap gir trygghet» hadde sin opprinnelse.

Siden 1990 har vi vokst formidabelt, nå er NOORSI som er en forkortelse for Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse en non-profit og interesseorganisasjon med over 600 medlemmer. Organisasjonen er landsdekkende og registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 971317418   

Hovedformålet er sikkerhet og trygghet, bidra til faglig utvikling av instruktører og kontrollører å være bindeleddet mellom disse og andre yrkes- og bransjeorganisasjoner. Ivareta medlemmenes interesser og engasjement samt være et talerør mot offentlige myndigheter og instanser.

Visjon: 
Ledende kompetanse innen sikkerhetsopplæring, kontroll og rådgiving.

Misjon:
Fornye og oppdatere våre medlemmer til å bli de beste innen helse, miljø og sikkerhet - Kunnskap gir trygghet

Våre verdier:
  • Sikkerhet først
  • Korrekthet
  • Pålitelig
  • Brobygger
  • Seriøsitet
  • Kvalitet

Gruppene er i dag sterkt engasjert under:

Arbeidstilsynet

DSB – Direktoratet for sikkerhet og beredskap
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
SjøfartsdirektoratetPetroleumstilsynet
Luftfartstilsynet
Vi er en paraplyorganisasjon for en rekke bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og institusjoner for etterutdanning, videregående skoler, utrykningsinstruktører innen helse, brannvesen og politi samt andre som arbeider med sikkerhetskompetanse som bransjen for arbeidsvarsling. 

En betydelig andel av medlemsbedriftene består i dag av sakkyndige virksomheter som arbeider med sikkerhetskontroll på maskiner, i landbasert industri, skip og offshore. Industribedrifter, rederi og andre foretak som har interesse av sikker og kvalitetsmessig opplæring og kontroll.

Mange av dagens truckførere og kranførere både på land og offshore samt brukere av annet teknisk arbeidsutstyr utdannes av NOORSI-instruktører fra hele landet. Totalt har vi ca. 120.000 personer årlig som læres opp av organisasjonens medlemmer.

Alle bransjegruppene har sitt eget styre samt NOORSI har et hovedstyre som aktivt jobber med å fremme medlemmenes interesse og foreningens formål.

Styret – Velges blant organisasjonens medlemsbedrifter (hovedmedlemmer)

Årsmøte – Medlemmene fatter selv beslutning og er organisasjonens øverste organ.

Administrerende direktør – Styret ansetter administrerende direktør (adm. dir.)


NOORSI har fire heleide datterselskaper som har ulike roller for å tilrettelegge og sikre at medlemsinteressene og deres engasjement blir ivaretatt.

Datterselskap:
 
Kontorer:
Som medlem i NOORSI, vil du ha en sterk organisasjon som har din interesse og formål som hovedfokus
Bli medlem