Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
MATERIELL
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
Produkt lagt til i handlekurv
close
Total 0,00 kr
Gå til kassen
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Norsk Organisasjonsservice AS

Norsk Organisasjonsservice AS er et heleid datterselskap til NOORSI, og dekker fem hovedfunksjoner
  1. Trykkeri og materiell/boklager til medlemmene i NOORSI - håndtering av forlags-avtaler
  2. Kurs i NOORSI skolen, instruktør, kontrollør og andre kurs
  3. Konferanser i NOORSI 
  4. IT systemer / Medlemssystemer som BRAKOMP, Multitest, osv
  5. Sekretariat for NOORSI, herunder medlemshåndtering, faktura, forsikringer mm

NOORSERVICE tilbyr organisasjoner og foreninger fullt sekretariat med alle servicefunksjoner.

For eksempel har Personløfterforeningen (PLF) hatt NOORSERVICE som sekretariat i en årrekke.

Det er styret i NOORSERVICE som avgjør om søkere til bruk av NOORSERVICE får innvilget dette. Kriterier for innvilgelse er først og fremst profil og relevante fagområder for aktuell forening.

NOORSI
NOORSERVICE yter sekretariatstjenester til morselskapet NOORSI.

Oppdatering
NOORSERVICE tilbyr organisasjoner foreninger og lag oppdatering av medlemmene på egen webportal, epost, medlemsblad, kurs, konferanser, bedriftsbesøk og annen oppdatering som medlemmene finner interessant. Foreninger som holder medlemmene oppdatert får fornøyde medlemmer! NOORSERVICE bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
NOORSERVICE har et moderne system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som holder medlemmene orientert når det skjer noe som bransjen har interesse av. Informasjonsstrømmen er basert på profesjonell håndtering av E-post til medlemmene.

Markedsføring
NOORSERVICE tilbyr organisasjoner, foreninger og lag egen profesjonell webside med søkbar medlemsdatabase, eksempelvis med kurs, tjenester og kategorier av tjenester som medlemmene i en forening tilbyr.

Hotellavtale
Gjennom en hotellavtale med Choice kjeden får brukere av NOORSERVICE rimeligere overnatting på alle Choice, Quality og Comfort hoteller i Norge, samt en del hoteller i Danmark, Finnland og Sverige.

Fellesskap
Mange organisasjoner, foreninger og lag har ikke økonomi eller mulighet til å ansette personell eller å ha et profesjonelt sekretariat. NOORSERVICE gir felleskap med andre organisasjoner, foreninger og lag og gir samme mulighet til å benytte eksempelvis personell, fasiliteter, kompetanse, hotellavtaler, kopiering, utsending og informasjonstjenester.

Årsmøter
NOORSERVICE ivaretar medlemmenes interesser gjennom arrangement av eksempelvis årsmøter og medlemsmøter fra A til Å, herunder innkalling, påmelding, arrangement, hotellbooking, årsmøtemiddag samt ledsageraktivitet.

Sekretariat
NOORSERVICE har åpent sekretariat i vanlig kontortid slik at medlemmer i organisasjoner, foreninger og lag kan henvende seg med aktuelle spørsmål. Medlemmene kaster ikke bort dyrebar tid med endeløse telefonkøer. Medlemmer ringer oss og vi sjekker saken!

Materiell
NOORSERVICE utarbeider etter innspill fra medlemmene i en forening aktuelt materiell som medlemmene har bruk for. Eksempel er årsmøtemapper, kursmateriell, konferansemapper og kompendier.

Stordriftsfordeler
Felleskap gir også stordriftsfordeler. NOORSERVICE har rabattavtaler med forlag på læremateriell og undervisningsmateriell. Med tilknytning til NOORSERVICE kan en FORENING legge ut materiell for salg og medlemmer kan handle materiell på en profesjonell portal www.materiellportalen.no.

Prisgunstig forsikring
NOORSERVICE kan fremforhandle meget prisgunstige forsikringsavtaler slik man allerede har for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring. NOORSERVICE kan fremforhandle kollektive forsikringsavtaler for DIN organisasjon/forening.

Prisgunstige kompetansebevis
NOORSERVICE admninistrerer medlemmens eget kompetanseregister BRAKOMP og Bevisregisteret (plaskort). Dette er et fulldigitalt register der eleven får digitale bevis rett på sin telefon. BRAKOMP har også et komplett kursadmin system som kursholdere kan bruke. Medlemmene ønsker nå å gå over til digale bevis og bort fra de ekstremt kostbare og tunvinte plastkort som har vært brukt før. Her er det store penger å spare -rett på en forbedret bunnlinje ved årets slutt.

Telefon
NOORSERVICE kan tilby telefontjenester til organisasjoner, foreninger og lag som trenger dette.

Studieturer og bedriftsbesøk
NOORSERVICE arrangerer bedriftsbesøk til bedrifter som kan øke kompetanse til medlemmer. Slike turer gir deltakerne innsikt og kunnskap og det knyttes kontakter og fordelaktig nettverk.

Utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser
NOORSERVICE tilbyr hjelp til utvikling av kurs og konferanser fra A til Å. Dette innebærer utvikling av timeplaner, kursmateriell, kompendium, powerpoint presentasjoner, prissetting, annonsering, påmelding, gjennomføring, hotellbestilling og utvikling/utstedelse av diplom/kompetansebevis. Man får tilgang til NOORSERVICE sin profesjonell kurspåmeldingsportal hvor man til enhver tid har oversikt over påmeldte.

Fagmiljø
NOORSERVICE kan bidra til å opprette og drifte fagutvalg som gjenspeiler DIN forening sine kompetanseområder. NOORSERVICE kan bidra til å ajourholde faglig medlemsoversikt og kalle inn til fagmøter i denne forbindelse.

Informasjonsportal
NOORSERVICE tilbyr en forening en egen profesjonell og moderne informasjonsportal. Med denne får medlemmer eget passord for pålogging til medlemmenes egne sider. Her vil medlemmer finne aktuelt fagstoff som en forening legger ut. I denne portalen ligger profesjonelt medlemsregister som gjør at en forening kan holde full oversikt over medlemmer til enhver tid.
KURS

Konferanser

Medlemssystemer / IT

Læremateriell