Min handlekurv
0
GRUPPERArrow
KURS
KONFERANSER/EVENT
MATERIELL
IT SYSTEMERArrow
Shop
Min handlekurv
0
NETTBUTIKK
Meny
Search
Search

Informasjon om PLF saken

03.05.2024

Uenigheter mellom NOORSI og PLF: En gjennomgang av tvisten

artikkelen fortsetter under annonsen
1
Det har florert feilinformasjon rundt saken mellom NOORSI og PLF, og i denne artikkelen vil vi presentere hovedessensen av hva uenighetene dreier seg om. Som mange kanskje har hørt, var det planlagt en rettssak som skulle avholdes i februar 2024. Dessverre, på grunn av sykdom i tingretten der saken skulle behandles, har rettssaken blitt utsatt til august 2024. Tvisten handler hovedsakelig om provisjon fra Bransjekonferansen i 2021 og 2022, der vi mener at motparten ikke har noe krav på grunn av manglende samarbeid og avtale rundt denne konferansen. Det må ikke misforståes med at det ikke er utbetalt kompensasjon for samarbeidet rundt Personløfter og utleiekonferansen.

Etter at samarbeidsavtalen mellom NOORSI og PLF opphørte den 25. juli 2023, ble det reist et krav fra PLF. Kravet gjaldt hele medlemskontingenten for 2023 som var felles, dette kravet er utbetalt i sin helhet. I følge samarbeidsavtalen skulle medlemskontingenten fordeles likt mellom partene. Som svar på dette ble det sendt ut et juridisk forankret dokument fra advokathuset Hjort til de berørte medlemmene. Dokumentet ga kort informasjon om hendelsen og oppfordret til å fylle ut oppdatert kontaktinformasjon for å søke medlemskap i NOORSI.

Det har vært en del uenighet om kontingent og medlemskap fra enkelte medlemmer i PLF, de fleste med tilknytning til PLF valgte imidlertid ikke å fylle ut denne informasjonen. Dessverre er det noen få som lager mye støy rundt dette. De krever fortsatt medlemskap i NOORSI, til tross for at PLF har gjort krav på medlemskontingenten for hele 2023. Dette innebærer i praksis at disse få ønsker at nåværende medlemmer skal subsidiere deres medlemskap, dette oppfatter vi som meget urettferdig. På bakgrunn av dette ble det derfor opprettet en egen rapport om den såkalte «kontingentsaken» til årsmøtet.

Under det 34. ordinære årsmøtet på Sundvolden hotell, ble det enstemmig vedtatt at all korrespondanse og saker knyttet til PLF ikke vil bli behandlet. Styret har også kommunisert en vilje til å finne en minnelig løsning på den pågående tvisten, så lenge det ikke medfører økonomisk tap for NOORSI eller tap av rettigheter. 

Vi kan ikke gi ytterligere kommentarer angående denne saken, før rettsaken er behandlet og avklart.
facebook

SISTE NYTT